אהבת נעורים

~א~

מנוע דומם, בכביש שומם,
מקבל שיעור בחרדת אלוקים,
מקפל ציוד, מוכן לנוד,
לכל עבר, לכל שאדרש.

עבר מדמם, הווה מקומם,
מקבלים הכל באהבת רעים,
דודי דופק, לבי צועק,
בבהילות, מבור גלות.

~פזמון~

חסד נעורי, לכתך אחרי,

בעצימת עיניים, באש ובמים,
כצאן רועות, הולכים אחריך.

לא מרימים ידיים, זה אלפיים,
אהבת נעורים, בארץ לא זרועה.

~ב~

מנוע מתחמם, עשן מתרומם,
מקבל בשמחה מתנת אלוקים,
מקפל ת'גב, בנסיון נשגב,
מרגיש חיבוק, מרגיש דבוק.

מבלי מנחם, ואב מרחם,
מחפשים סימן בצידי הדרכים,
קומי אורי, התעוררי,
כבוד ה' נגלה, לשם ולתהילה.

פזמון…

~סיום~

מנוע רועם, בלב פועם,
מקבל שיעור בקירבת אלוקים.

תנו כוכבים לפוסט הזה...

השאר תגובה