אשרי איש

~א~
מפסגת העולם בין כנפי שכינה,
חבוט אי שם בעמק זרוק בפינה,
כן זה הוא שלקח אותי במרמה,
ואני איך שכחתי אחריתי לרימה.

נעלם בתוך מעמקי התהום,
מלא בחרטות עד אפס מקום,
למה האמנתי לו קצת לטעום,
למה קניתי רפש במחיר יהלום.

~פתיח לפזמון~
והלב שלי בפנים צועק עוד אליך אבא,
בתוכי אני עוד רוצה לחזור אליך אבא,
זקן וכסיל,
אותי הוביל,
הכשיל והפיל.
אבא תציל.

~פזמון~
אשרי איש שלא ישכחך,
אשרי אדם שיתאמץ בך,
תבעיר בי אבא את אש קודשך,
להתענג לשבוע מטובך.

~ב~
דלתך תמיד פתוחה לקבל שבים,
אצלך מקור האושר כולך מחמדים,
השיבני אליך באמת ובתמים,
להתעדן באהבתך להבעיר להבים.

פזמון…

~פתיח לפזמון~
והלב שלי בפנים כולו רק אליך אבא,
בתוכי הכל בוער לעבודתך אבא,
אנא חזקני,
ומושכני,
אחריך אליך.
כרוב רחמיך.

~פזמון סיום~
אשרי איש שלא ישכחך,
אשרי אדם שיתאמץ בך,
אשרי מי שמימיו לא חטא,
ומי שחטא ישוב וימחול לו.

מי שחטא ישוב וימחול לו…

תנו כוכבים לפוסט הזה...

השאר תגובה